International Water Association - IWA je međunarodna asocijacija za vodu koja okuplja

istraživače, inženjere i druge stručnjake koji se bave vodama -

efikasnim korišćenjem, upravljanjem i zaštitom.

Članovi IWA organizacije čine mrežu koja se prostire na 130 zemalja sveta i tako omogućava

razmenu informacija i ideja o rešavanju najzahtevnijih problema sa kojima se susreću profesionalci različitih struka koji rade u sektoru voda.

Ukoliko želite da saznate više o IWA organizaciji i kako se učlaniti pratite link prema sajtu IWA.